Ny styrelse!

En ny styrelse har valts in i Brightful. Samtliga ledamöter har kompetenser och erfarenheter som kommer ta Brightful till nya höjder och göra det mer tillgänglig för fler unga i Malmö.

Jesse Kemppinen, styrelseordförande

Fatime Nedzipovska, vice ordförande

Axel Edlund, kassör

Victoria Percovich Gutierrez, ledamot

Philip Österbo, ledamot

 

Stort tack till Linn Johansson och Elnaz Barjandi som har varit med i styrelsen de senaste tre åren och fortsätter vara aktiva med nya roller inom organisationen.

LÄMNA EN KOMMENTAR


9 − = noll